Schrijversharten Café

Op 18 april 2015 vond tijdens de Wageningse Boekenmarkt de eerste publieke activiteit plaats van Schrijversharten: Schrijversharten Café.
In de bovenzaal van restaurant Colors traden schrijvers en dichters op.
Het slotstuk van de dag was het indringend interview waaraan Frénk van der Linden de drie leden van Schrijversharten onderwierp.
Op mijn weblog de terugblik